Impozitare cladiri

Potrivit prevederilor noului Cod Fiscal, art. 453 – 462, incepand cu anul 2016 cladirile nu se vor mai impozita in functie de forma de proprietate, respectiv persoana fizica sau juridica, ci in functie de destinatia acestora, respectiv rezidentiala sau nerezidentiala. Pentru clarificarea termenilor sunt prezentate definitii in art. 453.

PERSOANE JURIDICE – art. 460

Cladiri cu destinatie rezidentiala:

 • (1) aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.

Cladiri cu destinatie nerezidentiala:

 • (2) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii;
 • (3) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
 • (4) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin. 1, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită in scop nerezidenţial, conform alin. 2 sau 3.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii – alin. (6).

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinţa, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5% – alin. (8).

Cota impozitului/taxei pe cladiri prevăzută la alin. 1 şi 2 se stabileste prin hotarare a consiliului local – alin. (10).

PERSOANE FIZICE

Cladiri cu destinatie nerezidentiala: – art. 458

 • (1) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii care poate fi:

– a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

– b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

– c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

 • (3) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;
 • in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. 1, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Cota impozitului/taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local – alin. (2).

Cladiri cu destinatie mixta: – art. 459

 • (1) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458;
 • (3) daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:

– a) in cazul in care la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457;

– b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458.

Intotdeauna pentru ceilalti 🙂 exista o lista cu scutiri de plata – art. 456!

In Alba Iulia, prin HCL nr. 436/20.12.2017, s-au stabilit urmatoarele cote:

 • cladiri nerezidentiale apartinand persoanelor fizice – 0,5%;
 • cladiri rezidentiale apartinand persoanelor juridice – 0,25%;
 • cladiri nerezidentiale apartinand persoanelor juridice – 1%.

Consideratii ANEVAR privind valoarea:

 • Valoarea impozabila nu reprezinta „valoarea de piata” sau „valoarea justa”;
 • Valoarea impozabila nu se inregistreaza in situatiile financiare ale contribuabililor;
 • Evaluarea in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirii poate fi realizata numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare evaluarea proprietatii imobiliare (EPI) sau de catre un membru corporativ;
 • Verificarea evaluarii pentru impozitare poate fi realizata in conformitate cu prevederile SEV 400 Verificarea evaluarii, numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare verificarea evaluarii (VE), dovedita cu parafa de verificator cu specializarea EPI.

Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate, conform punct 105 alin. 2 din OMFP 1802/2014.