Tip de valoare

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportata, de exemplu, natura tranzactiei ipotetice, relatia si motivatia partilor si masura in care activul este expus pe piata. In functie de scopul evaluarii, tipul adecvat al valorii va fi diferit. Un tip al valorii ar trebui sa fie in mod clar diferentiat de: abordarea sau metoda utilizata pentru a oferi o indicatie asupra valorii, tipul activului care este evaluat, starea efectiva sau atribuita a unui activ, la momentul evalurii, orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situatii specifice. Exista trei categorii principale de tip al valorii: valoarea de piata, valoarea justa si valoarea de investitie.

Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostintă de cauza, prudent si fara constrangere.”

Valoarea impozabila este un tip al valorii estimat in scopul impozitarii cladirilor nerezidențiale detinute de persoane fizice sau juridice și a cladirilor rezidentiale detinute de persoane juridice.

Valoarea justa este pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti. Pentru utilizare in raportari financiare, in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara, valoarea justa are o semnificatie diferita: (2) In IFRS 13 „Valoarea justa este pretul care ar putea fi primit din vanzarea unui activ sau care ar fi platit pentru transferarea unei datorii în cadrul unei tranzacţii normale intre participantii pe piata la data evaluarii.”

Valoarea de investitie este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potential, pentru o anumita investitie sau in scopuri de exploatare.