Evaluare

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită data si concretizat in raportul de evaluare.
Evaluarea este o estimare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Ea impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

Cadru legalevaluare puzzle_Cartoonized alpha crayon

Conceptul de proprietate imobiliara

Abordari in evaluare

Dictionar termeni:  A – C,  D – F,  I – P,  R – V