A – C

Abordare in evaluare – una dintre cele trei cai principale de estimare a valorii. Fiecare abordare in evaluare include diferite metode care pot fi utilizate pentru a aplica principiile abordarii la tipuri de active sau situatii specifice.

Abordarea prin cost – o abordare in evaluare care ofera o indicatie asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform caruia un cumparator va plati pentru un activ cel mult costul necesar obtinerii unui activ cu aceeasi utilitate, fie prin cumparare, fie prin construire. Metoda costului de inlocuire net (CIN) este o metoda inscrisa in abordarea prin cost care indica valoarea prin calcularea costului de inlocuire curent al unui activ din care se scad deprecierea fizica si orice forme relevante de depreciere (functionala si economica).

Abordarea prin piata – o abordare in evaluare care ofera o indicatie asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al caror pret se cunoaste. Pentru a reflecta orice diferente fata de conditiile tranzactiilor efective si de caracteristicile activelor tranzactionate, fata de cele ale activului subiect, de obicei este necesara efectuarea unor corectii ale preturilor efective sau preturilor de oferta ale activelor comparabile.

Abordarea prin venit – o abordare in evaluare care ofera o indicatie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de venit viitoare (profit brut sau net, chirie bruta sau neta, redeventa, renta neta, flux de numerar net, venit net din exploatare etc.) in valoarea activului (valoarea de piata sau valoarea de investitie). Metodele inscrise in abordarea prin venit sunt: metoda capitalizarii venitului si metoda fluxului de numerar actualizat.

Capitalizare – convertirea unui venit periodic intr-un echivalent al valorii capitalului

Cea mai buna utilizare – utilizarea unui activ care ii maximizeaza valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, e permisa legal si e fezabila din punct de vedere financiar.

Chirie de piata – suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi inchiriata, la data evaluarii, intre un locator hotarat si un locatar hotarat, cu clauze de inchiriere adecvate, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care parţile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

Cost de inlocuire – costul curent al unui activ similar care ofera utilitate echivalenta.

D – F     I – P     R – V