D – F

Data evaluarii – data la care se aplica opinia asupra valorii.

Depreciere economica – o pierdere de valoare cauzata de factori externi activului, in special factori corelati cu modificarile in cererea si oferta competitiva.

Depreciere externa – o pierdere de valoare cauzata de factori din exteriorul activului.

Depreciere functionala – pierdere de valoare cauzata de ineficienta sau supradimensionarea activului subiect.

Deteriorare fizica – o pierdere de valoare cauzata de scaderea utilitatii unui activ din cauza deteriorarii fizice a activului sau a componentelor sale, ca efect al varstei sale si a utilizarii în conditii normale.

Dreptul de proprietate este dreptul care permite titularului sau, persoana fizica sau juridica, sa posede, sa foloseasca si sa dispuna liber de un lucru, care se afla supus in mod exclusiv, absolut si perpetuu in puterea proprie a titularului sau.

Durata de viata utila – perioada in care se preconizeaza ca un activ sa fie disponibil pentru utilizare de catre o entitate

Evaluare – 1) Procesul de stabilirea a valorii unui activ sau datorii; 2) Suma care reprezinta o opinie asupra valorii sau o estimare a valorii.

Evaluator extern – un evaluator care nu este angajat al proprietarului sau al managerului unui activ.

Factor de capitalizare – multiplu aplicat unui singur venit periodic reprezentativ pentru a-l converti intr-o valoare a capitalului.

Flux de numerar – numerar care este generat pe o perioada de timp de un activ sau un grup de active.

 A – C     I – P     R – V