R – V

Raport de evaluare – un raport care comunica utilizatorului desemnat o opinie asupra valorii si elemente relevante asociate acesteia.

Rata de actualizare – o rata a rentabilitatii utilizata pentru a converti o suma de bani viitoare sau un flux de numerar viitor intr-o valoare actualizata (prezenta).

Rata de capitalizare – beneficiu reprezentat de un venit generat de o investitie, exprimat sub forma procentuala.

Valoarea de investitie este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potential, pentru o anumita investitie sau in scopuri de exploatare.

Valoare justa – (1) pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti. Pentru utilizare in raportari financiare, in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara, valoarea justa are o semnificatie diferita: (2) In IFRS 13 „Valoarea justa este pretul care ar putea fi primit din vanzarea unui activ sau care ar fi platit pentru transferarea unei datorii în cadrul unei tranzacţii normale intre participantii pe piata la data evaluarii.”

Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, după un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostintă de cauza, prudent si fara constrangere.

Vanzare fortata reprezinta situatia in care un vanzator este costrans sa vanda si/sau nu exista o perioada de comercializare adecvata si nu (exista posibilitatea sa) se desfasoara(e) o activitate de marketing corespunzatoare.

A – C     D – F     I – P