I – P

Investitie imobiliara – proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o cladire, sau o parte a unei cladiri sau ambele, detinuta de proprietar mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului, sau ambele, decat pentru:
(a) utilizarea in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative; sau
(b) vanzarea pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Metoda costului de inlocuire net – o metoda inscrisa in abordarea prin cost care indica valoarea prin calcularea costului de inlocuire curent al unui activ din care se scad deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere.

Metoda fluxurilor de numerar actualizate – o metoda inscrisa in abordarea prin venit prin care se aplica o rata de actualizare a unor fluxuri de numerar viitoare asteptate pentru a estima valoarea actualizata (prezenta).

Metoda de evaluare – o tehnica specifica sau un model utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se inscriu intr-o abordare in evaluare.

Metodologie de evaluare – ansamblul metodelor de evaluare.

Proprietate imobiliara generatoare de afaceri – orice tip de proprietate imobiliara desemnata pentru un anumit tip de afacere, in care valoarea proprietatii reflecta potentialul comercial pentru acea afacere.

Proprietatea imobiliara (bunul imobil) consta din teren, constructii si alte amenajari privite ca fiind o entitate corporală. Proprietatea imobiliara este imobila si include urmatoarele elemente corporale: pamantul/terenul, toate elementele care sunt componente naturale ale terenului, cum ar fi copacii si mineralele, toate elementele care sunt adaugate terenului de oameni, cum ar fi cladirile si amenajarile terenului. Sunt considerate ca facand parte din proprietatea imobiliara toate atasamentele permanente ale cladirii, cum ar fi instalatiile de apa, electrice, de incalzire, ca si componentele incorporate, cum ar fi tablourile electrice si ascensoarele. Aceasta include toate elementele situate in subsolul si deasupra solului.

Proprietate imobiliara specializata – o proprietate imobiliara care se vinde rar sau niciodata pe piaţa, cu exceptia cazului vanzarii intreprinderii sau entitatii din care aceasta face parte, din cauza caracterului ei unic provenit din natura şi proiectul specializat, din configuratia, localizarea şi marimea ei sau din alte cauze.

A – C     D – F     R -V