Documente necesare

carti crayonSetul de documente necesare elaborarii raportului de evaluare include:
Apartamente
– documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat: provenienta contractuala sau legala
– extrasul de carte funciara
– documente din care să rezulte suprafaţa imobilului, releveu sau schita
– alte documente specifice (avize, autorizatii, etc.), daca este cazul
Constructie si teren
– documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat: provenienta contractuala sau legala
– extrasul de carte funciara
– documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului şi suprafeţele construite/desfăşurate ale proprietăţii
– plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil
– alte documente specifice (avize, autorizatii, etc.), daca este cazul
Teren liber
– documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat: provenienta contractuala sau legala
– extrasul de carte funciara
– documentatia cadastrala vizata ANCPI
– certificat de urbanism valid din care să reiasa posibilitatile de dezvoltare (POT, CUT, destinatie, restrictii, etc.)
– plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil