Procesul de evaluare

Procesul de evaluare este un sistem complex ce contine toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimata.
Etapele procesului de evaluare sunt:
I. Analiza documentelor
– identificarea documentara a proprietatii subiectfolder lupa crayon
– identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate
– identificarea eventualelor neconformitati
II. Inspectia proprietatii
– identificarea fizica a proprietatii subiect
– inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si a constructiilor aferente, aprecierea starii tehnicecamera ruleta 2
– fotografierea proprietatii si efectuarea masuratorilor, daca este cazul
– identificarea eventualelor neconformitati cu situatia documentara
III. Raportul de evaluare
– utilizarile intentionate ale evaluarii, respectiv destinatarul raportului de evaluare
– determinarea tipului de valoare adecvat
– data evaluarii si data raportului de evaluare
– colectarea si analiza datelor si a informatiilor relevanteprima pagina
– centralizarea si analiza datelor si informatiilor specifice
– aplicarea abordarilor, metodelor, tehnicilor si/sau procedurilor de evaluare adecvate
– formularea concluziilor asupra valorii
– elaborarea raportului de evaluare
– prezentarea ipotezelor si a conditiilor limitative  care s-au avut in vedere la elaborarea raportului de evaluare

Informatii complementare la Dictionar termeni.