Abordari in evaluare

Abordarea prin piata ofera o indicatie asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al caror pret se cunoaste. Pentru a reflecta orice diferente fata de conditiile tranzactiilor efective si de caracteristicile activelor tranzactionate, fata de cele ale activului subiect, de obicei este necesara efectuarea unor corectii ale preturilor efective sau preturilor de oferta ale activelor comparabile.

Abordarea prin venit ofera o indicatie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de venit viitoare (profit brut sau net, chirie bruta sau neta, redeventa, renta neta, flux de numerar net, venit net din exploatare etc.) in valoarea activului (valoarea de piata sau valoarea de investitie). Metodele inscrise in abordarea prin venit sunt: metoda capitalizarii venitului si metoda fluxului de numerar actualizat.

Abordarea prin cost ofera o indicatie asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform caruia un cumparator va plati pentru un activ cel mult costul necesar obtinerii unui activ cu aceeasi utilitate, fie prin cumparare, fie prin construire. Metoda costului de inlocuire net (CIN) este o metoda inscrisa in abordarea prin cost care indica valoarea prin calcularea costului de inlocuire curent al unui activ din care se scad deprecierea fizica si orice forme relevante de depreciere (functionala si economica).

Alegerea celei mai adecvate abordari sau metode de evaluare depinde de luarea in considerare a urmatoarelor:

  • tipul valorii adoptat, determinat de scopul evaluarii;
  • disponibilitatea datelor de intrare si a informatiilor pentru evaluare;
  • abordarile sau metodele utilizate de participantii pe piata relevanta.

Informatii complementare la Procesul de evaluare.