Cadru legal

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) are drept scop organizarea, coordonarea si autorizarea exercitarii profesiei de evaluator autorizat in Romania, reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor sai, asigurarea exercitarii independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale si a unui inalt nivel de calificare profesionala, precum si promovarea standardelor, metodelor si tehnicilor de evaluare in activitatea evaluatorilor autorizati.

ANEVAR a luat fiinta in anul 2011, in baza Ordonantei Guvernului Romaniei privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata prin Legea  nr. 99/2013, ca organizatie profesionala de  utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate, in conditiile prevazute de O.G. 24/2011.

Incepand cu data de 01.07.2014, respectiv la datele prevazute de fiecare in parte, standardele de evaluare sunt obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare. Standardele de Evaluare ANEVAR sunt compuse din editia Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), la care se adauga Ghidurile metodologice de evaluare (GME) si Glosarul IVS.

Mai multe informatii pot fi gasite pe site-ul ANEVAR.